Wycena nieruchomości

Oferuję usługi w zakresie wyceny:

Wyceny nieruchomości sporządzam w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w formie operatów szacunkowych, będących opracowaniami w formie pisemnej. Na życzenie Klientów istnieje możliwość udostępnienia także opracowania w wersji elektronicznej.

Klienci dla potrzeb indywidualnych mogą zamówić także ekspertyzy i opracowania nie będące operatem szacunkowym zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami.

null

Działki gruntowe (niezabudowane)

null

Nieruchomości lokalowych

null

Nieruchomości komercyjnych

null

Budynków mieszkalnych, gospodarczych

null

Nieruchomości przemysłowych

null

Nieruchomości biurowych

null

Ograniczonych praw rzeczowych

null

Prawa użytkowania wieczystego

null

i inne

Wyceny nieruchomości wykonuję dla różnych celów i potrzeb, m. in.:

 • zabezpieczenia kredytów bankowych;
 • zamiany, sprzedaży czy negocjacji;
 • ubezpieczenia nieruchomości;
 • wniesienia aportu;
 • ustalenia podatku od spadku lub darowizny;
 • podziału majątkowego;
 • zniesienia współwłasności;
 • oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste oraz aktualizacji opłat;
 • przekształceń własnościowych;
 • naliczania opłat i ustalania odszkodowań;
 • naliczenia opłat cywilno – prawnych;
 • opłat adiacenckich;
 • i inne.

Ponadto świadczę usługi w zakresie:

 • analizy rynku nieruchomości;
 • efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju;
 • skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych;
 • określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora;
 • pośrednictwa bankowego (analiza ofert banków, umów kredytowych, prawnych form zabezpieczeń, itp.).