Związek Banków Polskich

Świadectwo Zdania Egzaminu – „Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych”

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – Świadectwo nadania uprawnień

Świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych z siedzibą w Warszawie (ul.Nowogródzka 50)

Zaświadczenie ukończenia specjalistycznego kursu „Wycena nieruchomości i upraw rolnych”

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych z siedzibą w Warszawie

Ukończenie szkolenia – Problematyka prawna, ekonomiczna i przestrzenna związana z urządzeniami infrastruktury technicznej, zagadnienia warsztatowe dotyczące określenia wartości szkód i wynagrodzeń”

Bomis – Certyfikat

Ukończenie szkolenia – „Wycena przedsiębiorstwa w praktyce”

Związek Banków Polskich

Ukończenie kursu specjalistycznego – „Wycena nieruchomości na potrzeby zabezpieczeń wierzytelności bankowych”

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych z siedzibą w Warszawie

Ukończenie szkolenia – „Czynności rzeczoznawcy majątkowego jako biegłego sądowego”

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Olsztynie – Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu

Ukończenie szkolenia – „Wycenia nakładów dokonanych przez posiadaczy nieruchomości.”

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Olsztynie – Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu

Ukończenie szkolenia – „Nowe uregulowania prawne w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi. Wycena nieruchomości rolnych z uwzględnieniem nowelizacji standardu rolnego.”

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Olsztynie – Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu

Ukończenie warsztatów – „Służebności gruntowe w działaniu rzeczoznawcy majątkowego.”

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Olsztynie – Zaświadczenie uczestnictwa w warsztatach

Ukończenie warsztatów – Prezentacja standardu „ Wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego przyjętego przez Radę Standardów Zawodowych Wyceny Nieruchomości przy Ministrze Inwestycji i Rozwoju”

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Olsztynie – Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu

Ukończenie warsztatów – Określanie wartości nieruchomości przeznaczonych i zajętych pod drogi publiczne – zagadnienia warsztatowe.”