Niezbędne Dokumenty

Dokumenty niezbędne do wykonania wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowego
tree
Nieruchomość gruntowa niezabudowana
 • numer księgi wieczystej;
 • kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej;
 • aktualny wypis z ewidencji gruntów;
 • decyzja o warunkach zabudowy – jeżeli została wydana,
 • wypis i wyrys z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego.
architecture-2
Nieruchomość lokalowa
 • numer księgi wieczystej;
 • aktualny wypis z ewidencji gruntów i budynków;
 • aktualny odpis z księgi wieczystej dla części wspólnej nieruchomości;
 • aktualny wypis z ewidencji gruntów i budynków dla działki na której posadowiony jest budynek z przedmiotowym lokalem;
 • zaświadczenie starosty o samodzielności lokalu;
 • schemat lokalu.
house
Nieruchomość gruntowa zabudowana
 • numer księgi wieczystej;
 • kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej;
 • aktualny wypis z ewidencji gruntów i budynków;
 • dokumentację techniczną budynku;
 • pozwolenie na budowę;
 • decyzja o warunkach zabudowy ;
 • wypis i wyrys z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego;
 • pozwolenie na użytkowanie.
bloki
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
 • numer księgi wieczystej;
 • aktualny wypis z ewidencji gruntów i budynków;
 • aktualny wypis z ewidencji gruntów i budynków dla działki na której posadowiony jest budynek z przedmiotowym lokalem;
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym prawie do lokalu;
 • schemat lokalu.

Informacja: za dodatkowa opłatą istnieje możliwość pobrania dokumentów nieruchomości niezbędnych do wykonania oszacowania nieruchomości.