Koszt usługi ustalany jest z Klientem indywidualnie i zależny jest od poniższych czynników:

  • charakteru, wielkości i rodzaju części składowych nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny;
  • nakładu pracy rzeczoznawcy majątkowego niezbędnego do wykonania czynności;
  • terminu i warunków wykonania czynności szacunkowych;
  • kosztów ponoszonych przez rzeczoznawcę majątkowego w związku z wykonywanymi przez niego  czynnościami (kosztów dojazdu, itp.).

Na cenę usługi nie wpływa wartość nieruchomości. Wynagrodzenie określa umowa z zamawiającym.